Leden vergadering

OP 23 januari houden wij onze jaarlijke ledenvergadering. We hebben dus geen repetitieavond.

OP 23 januari houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.

 


Return